Direct afspraak maken?

  023 - 561 80 70

  Main menu

  Hervatten van de reguliere behandelingen

  De mondzorgkoepels (KNMT, ANT, NVM en ONT) hebben ons geadviseerd om van 16 maart 2020 tot 22 april 2020 geen reguliere behandelingen uit te voeren en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed en semi-spoedzorg bij niet-corona patiënten. Aan dit advies hebben wij gehoor gegeven en waren tot 22 april 2020 alleen voor spoed geopend geweest. Vanaf 22 april 2020 mogen wij de reguliere mondzorg hervatten bij patiënten die geen Corona-gerelateerde klachten hebben met uitzondering van de kwetsbare groepen: ≥70 jaar en/of patiënten met; chronische hartaandoeningen / chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen / diabetes / ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie / verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten / na orgaantransplantatie.

  We hebben naast onze bestaande hygiëneprotocollen, richtlijnen voor infectiepreventie en ‘Leidraad Mondzorg Corona’ alle mogelijke aanvullende maatregelen getroffen in de praktijk.

  We vragen u om de volgende vragen te beantwoorden voordat u een afspraak maakt en voorafgaand aan uw afspraak bij de praktijk: 

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?  

  Indien u 1 (of meerdere) van de bovenstaande vragen met JA heeft beantwoord, dan kunt u niet langs de praktijk komen en vragen we u om een reeds gemaakte afspraak telefonisch of per mail af te zeggen. U kunt geen afspraak maken totdat u de bovenstaande vragen allemaal met NEE heeft beantwoord. Patiënten die kiespijn hebben en 1 (of meerdere) van de bovenstaande vragen bevestigend hebben beantwoord, kunnen naar de praktijk bellen voor telefonisch consult. Indien noodzakelijk, kan de tandarts deze patiënten doorverwijzen naar een tandarts aangesloten bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) voor een spoedbehandeling.

  Nauwlettend beleid
  Wegens de huidige omstandigheden hanteren wij een nauwlettend beleid in onze tandartspraktijk. Wij vragen daarvoor uw begrip. We vragen u om voorafgaand aan uw afspraak te wachten in uw auto op de parkeerplaats van de tandartspraktijk en u telefonisch of per mail bij onze balie aan te melden. Wij zullen u dan laten weten wanneer u de praktijk kunt betreden. Bent u op de fiets of lopend, dan kunt u gevraagd worden buiten de praktijk te blijven wachten (en voldoende afstand te houden van anderen), daar wij slechts een aantal stoelen (wegens de 1,5 meter afstand) beschikbaar hebben in de wachtruimte.

  We vragen u om 1,5 meter afstand te houden. Ook vragen wij u om zo mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Indien nodig (zoals bij gezinsafspraken) mag 1 begeleider mee naar de behandelkamer (bij gezinsafspraken kan dus 1 ouder met 1 kind tegelijk naar de behandelkamer, de rest van het gezin kan in de auto blijven wachten of indien mogelijk in de wachtruimte).

  Verder willen wij u erop wijzen dat onze WC in de praktijk momenteel niet beschikbaar is voor het poetsen van uw tanden of algemeen toiletgebruik. Zou u dit thuis willen doen? Bij algemeen toiletgebruik kan er uitzondering worden gemaakt in geval van nood. De eventuele vervolgafspraken worden in de behandelkamer gemaakt, zodat u niet terug hoeft te lopen naar de balie en direct de praktijk kan verlaten. Patiënten die na de behandeling direct afrekenen, kunnen dit alleen per pin doen.

  We geven in de praktijk geen hand meer, er zit 1,5 meter afstand tussen de wachtruimtestoelen in, in de praktijk is de 1,5 meter afstand zichtbaar gemarkeerd, alle wachtkamerlectuur en al het speelgoed is weggehaald, we nemen klinken en stoelen regelmatig af en hebben in onze hal desinfecterende handalcoholgel gezet voor uw gebruik. We willen u vragen om bij binnenkomst uw handen met desinfecterende handalcoholgel te reinigen. Dit doet u door de desinfecterende handalcoholgel op uw handen te laten spuiten (handsfree systeem, u hoeft nergens op te drukken) en de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar te wrijven (let op: geen water bij dit proces gebruiken). Daarna de handen met gespreide vingers aan de lucht laten drogen totdat deze geheel zijn opgedroogd (dus geen doekje hiervoor gebruiken).

  Afspraken

  Alle bestaande en nieuwe afspraken gaan vanaf 22 april 2020 door, tenzij u 1 van de vragen van de bovenstaande vragenlijst met JA heeft beantwoord (dus als u bijvoorbeeld verkouden bent / koorts heeft / corona-gerelateerde klachten heeft). 

  Vanaf 1 augustus 2020:

  U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij (op basis van NZa) vanaf 1 augustus 2020 een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

  We wensen iedereen een goede gezondheid toe en zien u graag weer op uw afspraak.

  Artikelen over hervatten reguliere zorg

  https://www.knmt.nl/nieuws/mondzorgpraktijken-kunnen-reguliere-zorg-hervatten

  https://www.nu.nl/coronavirus/6046378/tandartsen-en-mondhygienisten-mogen-per-direct-reguliere-zorg-hervatten.html

  Tandartsenpraktijk Spaarne

  × Direct afspraak maken?